sexygame1688

ประกาศหวย sexygame1688 หวย 720+ 49 ตัว ออกแล้ว

ตามเว็บไซต์ลอตเตอรีสหายในวันที่ 8 จำนวนผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งของลอตเตอรี sexygame1688 เงินบำนาญที่ 720+ 49 คือ 4,305248  มีผู้ชนะที่หนึ่งสองคน และพวกเขาจะได้รับ 7 ล้านวอนต่อเดือนเป็นเงินรายปีเป็นเวลา 20 ปี

 อันดับที่ 2 คือ ‘305248’ ในแต่ละกลุ่ม และ 8 คนชนะ  คุณจะได้รับ 100,000 วอนต่อเดือนเป็นเงินรายปีเป็นเวลา 10 ปี

 รางวัลที่ 3 คือ หมายเลข (05248) ที่ตรงกับ 5 หลักสุดท้ายของหมายเลขรางวัลที่ 1  ผู้ชนะอันดับที่ 3 จะอายุ 49 ปี และแต่ละคนจะได้รับเงินก้อนละ 1 ล้านวอนหมายเลขที่ชนะที่ 4 คือหมายเลข (5248) ที่มีตัวเลข 4 หลักสุดท้ายเหมือนกันตามหมายเลขที่ 1  ผู้ชนะอันดับที่ 4 จะได้รับ 505 และแต่ละคนจะได้รับเงินก้อน 100,000 วอน

 หมายเลขที่ชนะที่ 5 คือหมายเลข (248) ที่ตรงกับ 3 หลักสุดท้ายของหมายเลขที่ 1  ผู้ชนะ 5,297 คนจะได้รับเงินก้อนละ 50,000 วอน

 หมายเลขที่ชนะที่ 6 คือหมายเลข (48) ที่ตรงกับสองหลักสุดท้ายของหมายเลขที่ 1  มีผู้ชนะ 49,153 คนในอันดับที่ 6 และพวกเขาจะได้รับเงินก้อนละ 5,000 วอน หมายเลขที่ชนะที่ 7 คือหมายเลข (8) ที่ตรงกับ 1 หลักสุดท้ายตามหมายเลขที่ 1  ผู้ชนะอันดับที่ 7 คือ 495,293 และแต่ละคนจะได้รับเงินก้อน 1,000 วอน

 หมายเลขโบนัสคือ 191235 สำหรับแต่ละกลุ่ม  มีผู้ชนะหมายเลขโบนัส 5 คน และพวกเขาจะได้รับ 1 ล้านวอนต่อเดือนเป็นเงินรายปีเป็นเวลา 10 ปี กำหนดเวลาการชำระเงินรางวัลคือหนึ่งปีนับจากวันที่ชำระเงินและวันทำการถัดไปในกรณีที่เป็นวันหยุด

 การออกรางวัลลอตเตอรี 702+ ถ่ายทอดสดทาง MBC ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19:05 น.  ประกาศหวย หวย 720+ 48 ตัว ออกแล้ว

 ตามเว็บไซต์ลอตเตอรีสหายในวันที่ 2 จำนวนผู้ชนะรางวัล sexygame1688 ที่หนึ่งของ 702+ 48 ของลอตเตอรีเงินบำนาญคือ 1.779363  มีผู้ชนะที่หนึ่งสองคน และพวกเขาจะได้รับ 7 ล้านวอนต่อเดือนเป็นเงินรายปีเป็นเวลา 20 ปี

 รางวัลที่ 2 คือ หมายเลข (779363) ที่ตรงกับตัวเลข 6 หลักที่เหลือในแต่ละกลุ่ม ยกเว้น 4 กลุ่มตามหมายเลขรางวัลที่ 1  จะมีผู้ชนะอันดับสอง 8 คน และพวกเขาจะได้รับ 1 ล้านวอนต่อเดือนเป็นเงินรายปีเป็นเวลา 10 ปี

 หมายเลขที่ชนะอันดับสามคือหมายเลข (79363) ที่ตรงกับห้าหลักสุดท้ายของหมายเลขแรก  จะมีผู้ชนะอันดับสาม 62 คน และแต่ละคนจะได้รับเงินก้อน 1 ล้านวอน

 หมายเลขที่ชนะที่ 4 คือหมายเลข (9363) ที่มี 4 หลักสุดท้ายเหมือนกันตามหมายเลขที่ 1  ผู้ชนะอันดับที่ 4 จะเป็น 538 และแต่ละคนจะได้รับเงินก้อน 100,000 วอนหมายเลขที่ชนะที่ 5 คือหมายเลข (363) ที่ตรงกับ 3

หลักสุดท้ายของหมายเลขที่ 1  ผู้ชนะ 5,138 คนจะได้รับเงินก้อนละ 50,000 วอนหมายเลขที่ชนะที่ 6 คือหมายเลข 63 ที่ตรงกับสองหลักสุดท้ายของหมายเลขที่ 1  ผู้ชนะอันดับที่ 6 จะได้รับรางวัล 50,274 และแต่ละคนจะได้รับเงินก้อนจำนวน 5,000 วอน

 หมายเลขที่ชนะที่ 7 คือหมายเลข (3) ที่ตรงกับ 1 หลักสุดท้ายตามหมายเลขที่ 1  ผู้ชนะอันดับที่ 7 จะได้รับรางวัล 504,544 และจะได้รับเงินก้อนละ 1,000 วอนหมายเลขโบนัสสำหรับแต่ละกลุ่มคือ 788642  มีผู้ชนะหมายเลขโบนัส 5 คน และพวกเขาจะได้รับ 1 ล้านวอนต่อเดือนเป็นเงินรายปีเป็นเวลา 10 ปี

กำหนดเวลาการชำระเงินรางวัลคือหนึ่งปีนับจากวันที่ชำระเงิน (วันทำการถัดไปหากเป็นวันหยุด)ในทางกลับกัน การออกรางวัลลอตเตอรีจะถ่ายทอดสดทาง MBC ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19:05 น.

Related Posts